Carsten Munk-Hansen

Professor mso Ph.D.
Formand for Planklagenævnet

Om mig

Som professor er mine primære arbejdsområder obligationsret, herunder kontrakter, kontrakters misligholdelse, ansvarsfraskri-velse, overdragelse af fast ejendom, retsteori og metodologi.

Som ministerudpeget formand for Planklagenævnet behandler jeg klager over kommunale afgørelser vedrørende den fysiske plan-lægning.

Kontakt mig

Ingridsvej 122
7400 Herning
Danmark

+45 20 32 86 99

carsten@munk-hansen.eu