I 1985-1988 uddannedes jeg som advokat ved advokat Keld Pagh, hvor jeg tidligt fik lov at arbejde selvstændigt med det lille kontors mange forskellige civile sager. Primo 1989 fusionerede Pagh med advokat Søren Thygesen (der havde overtaget Gøtsche, Thygesen og Jakobsen) og advokat, professor dr.jur. Erik Werlauff. Ultimo 1989 blev advokat Keld Skov og jeg optaget som lige partnere. Medio 2000 fusioneredes med Boll & Partnere, Herning, og i alt beskæftigede virksomheden dermed 80 ansatte, og senere på året sammenlagdes virksomheden med større advokatvirksomheder i Aalborg, Viborg, Kolding og Esbjerg, nu under navnet Dahl, Koch & Boll (i dag: DAHL).

Mit advokatvirke angik navnlig retsforhold vedrørende fast ejendom, civile retssager og kontrakter, men i perioder behandlede jeg en række forskelligartede forhold – navnlig af formueretlig karakter.

Fra den 1/1 2005 – 1/5 2007 fik jeg mulighed for at dyrke juraen som Ph.D.-stipendiat efter 19½ års virke som advokat (praktiker). Derefter tog jeg imod et tilbud fra Holst advokater, hvor jeg var ansat frem til 1/8 2009, og hvor jeg udelukkende beskæftigede mig med erhvervsejendommes retsforhold (bortset fra et par enkelte sager, som det vurderedes, at jeg passende kunne tage mig af).

 

EKSEMPLER FRA MIT VIRKE SOM ADVOKAT 

Spørger man en advokat om hans eller hendes kvalifikationer eller meritter, vil man undertiden få et svar, der efterlader indtrykket af, at han eller hun kan alt … undtagen udøve selvkritik. Et virke i det almindelige liv vil, naturligvis, være forbundet med både successer og fiaskoer. Næsten 22 års virke som advokat giver en sand mangfoldighed af erfaringer, og derfor vil jeg kun give nogle få.

Underkendelse af dansk lov, der tillod eksklusivaftaler. I en sag for Danmarks Frie Fagforening førte jeg først en retssag mod COOP Danmark i anledning af, at en flaskedreng blev fyret som følge af, at han ikke var organiseret i et LO-forbund. Sagen blev tabt ved de danske domstole – naturligvis, da dette fulgte af den dagældende “foreningsfrihedslov”. Ved Menneskerettighedsdomstolens afgørelse blev den danske lov underkendt som stridende mod Menneskerettigheds-konventionen. Dette er første gang (og hidtil eneste gang) Danmark har været nødt til at ændre lovgivningen som følge af Menneskeretighedsdomstolen.

Erhvervslejemål kunne afstås fra en lejer med en egenkapital på 10 mio. kr. til en ny lejer med en egenkapital på 0,1 mio. kr. trods udlejers protest.

Luk menu