Jeg træffes normalt bedst om eftermiddagen. 

Planlovgivning og planspørgsmål, som kan blive fremtidigt behandlet i Planklagenævnet, udtaler jeg mig ikke om, da det indebærer en risiko for habilitetsproblemer. Er der tvivl om forståelsen af afgørelser eller delafgørelser, er jeg i almindelighed villig til at uddybe det.

Luk menu