http://www.munk-hansen.eu/wp-content/uploads/2020/01/RVT-Rettelser-til-2.-udg.-2020-01-08.pdfStuderende er altid velkomne til at sende en e-mail til cmh@law.aau.dk

Vejledningsmøder om bachelorprojekt og kandidatspeciale aftales pr. e-mail. Jeg vil ved begyndelsen af forårssemestret sende en plan med mulige mødedatoer.

 

 

Juridisk metode, 1. udgave 2017, 2. oplag 2018:

Retteblad

Retsvidenskabsteori, 2. udgave 2018:

Retteblad

Nyt stikordsregister

Fast ejendom I, 2. udgave 2015:

Retteblad

Fast ejendom II, 1. udgave 2016:

Retteblad

Fast ejendom III, 2. udgave 2018:

Retteblad

Luk menu