Jeg har gennem tiden haft forskellige tillidshverv og kan foreløbigt anføre nogle:

Aktuelle hverv

 • Formand for Planklagenævnet (januar 2017- )
 • Leder forskningsgruppen Privatret (2016- )
 • Bestyrelsesmedlem, Juridisk Forening i Aalborg (Januar 2016- )

 

Diverse tidligere hverv

 • Medlem af Det juridiske Studienævn, Juraens Hus, AAU (2010-2017)
 • Bestyrelsesformand i El-installatørfirmaet Poul Baden A/S
 • Bestyrelsesformand i Højgårdsskolens bestyrelse
 • Bestyrelsesmedlem i Herning Venstre

 

Tillidshverv i studietiden:

 • Medlem af Reformudvalget vedrørende den juridiske kandidatuddannelse nedsat af Undervisningsmininsteriet
 • Formand for Moderate Studenter ved Aarhus Universitet
 • Formand for det Juridiske Studenterråd
 • Medlem af konsistorium (universitetets daværende bestyrelse)
 • Medlem af Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd
 • Medlem af Det Juridiske Fagråd
 • Formand for Moderate Jurister
 • Medlem af Institutrådet for Retslære
 • Medlem af Institutrådet for Privatret
 • Medlem af Institutrådet for Offentlig Ret
 • Medlem af institutrådet for Kriminal- og Procesret
Luk menu