Min stilling giver mig ret og pligt til at anvende en betydelig del af arbejdstiden til forskning. Arbejdet angår dels fast ejendoms retsforhold, herunder obligationsretlig misligholdelse og offentligretlig og privatretlig regulering af ejerens rådighedsbeføjelser, dels grundlaget for at erkende og fastlægge ret, herunder erkendelsesfilosofi, metode, kilder, fortolkning mv. Endvidere har jeg ikke sluppet den faglige interesse for ansvarsfraskrivelse, som jeg behandlede i min Ph.D.-afhandling. I alle tre dele indgår dele af kontraktsretten.

Publikationer

18. Retsvidenskabsteori, 2. udgave, 30. juli 2018, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 433 sider

17. Fast ejendom III, Ejerbeføjelsen, 2. udgave, 30. juli 2018, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 159 sider

16. Den juridiske løsning, Introduktion til den juridiske metode, 1. udgave, 24. maj 2017, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 118 sider

15. Fast ejendom II, Bolighandlen: 1. udgave, 29. juli 2016, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 385 sider

14. Fast ejendom I, Overdragelsen: 2. udgave, august 2015, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 538 sider inkl. registre

13. Fast ejendom III, Ejerbeføjelsen: 2015, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 158 sider inkl. registre

12. Retsvidenskabsteori, 5. november 2014, 1. udgave, 411 sider

11. Mangler, der ikke er skader, i bolighandlen, 25 januar 2014, Ugeskrift for Retsvæsen, U 2014B.23, nr. 4, side 23-33

10. Studenterafhandlinger, kapitel 8, side 185-214 (30 sider) i “Skriftlig jura, den juridiske fremstilling” (antologi), Thomas Riis og Jan Trzaskowski (red), Ex Tuto Publishing, september 2013, 659 sider

9. Privatretlige klagenævn og retssikkerhed, kapitel 10, side 223-275 (53 s) i “Retssikkerhed i konkurrence med andre hensyn” (antologi), Carsten Munk-Hansen (red.) og Trine Schultz (red.) Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 8. maj 2012, 275 sider

8. Retssikkerhedshensynet, kapitel 1, side 15-32 (18 s) i “Retssikkerhed i konkurrence med andre hensyn” (antologi), Carsten Munk-Hansen (red.) og Trine Schultz (red.), Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 8. maj 2012, 275 sider

7. Ansvarsbegrænsning i rådgivningsaftaler, Ugeskrift for Retsvæsen, 2011, afdeling B, side 21-28

6. Rettens grund – Filosofi, videnskab, metode, Uniprint, september 2010, 211 sider

5. Opgavebegrænsning i rådgivningsaftaler, Ugeskrift for retsvæsen, 2010, afdeling B, side 201-209

4. Fast ejendom, Overdragelse, mangler og anden misligholdelse, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 18. februar 2010, 1. udgave, 632 sider

3. Den hypotetiske vilje og betingelser for afslagsbeføjelsen,Ugeskrift for Retsvæsen, 2010, afdeling B, side 49-54

2. Udlejers godkendelse af ny erhvervslejer, Ugeskrift for Retsvæsen, 2009, afdeling B, side 115-119

1. Ansvarsregulering i overdragelsesaftaler, Vilkår om ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning i aftaler om overdragelse af fast ejendom, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007 (ph.d. afhandling), 302 sider

 

Luk menu