Undersøgelser, faglige udtalelser og retlige redegørelser udfærdiger jeg med. Jeg udarbejdet et betydeligt antal bedømmelser om grundlaget for at føre retssager, risici, lovlighed og konsekvenser af forestående beslutninger, samt mulige retlige løsninger forud for handlinger. 

 

Vilkår

Et responsum eller en faglig udtalelse, som bærer mit navn, vil være uafhængig af partsinteresser (modsat bistand til partsindlæg). Resultatet kan ikke forhandles.

Jeg kontakter ikke andre end hvervgiveren, medmindre det aftales med denne, og jeg varetager samme fortrolighed, som gælder advokater. Jeg yder ikke bistand til private forbrugere, jf. lov nr. 419/2006, og da jeg ikke har en erhvervsansvarsforsikring, kan jeg ikke påtage mig at afdække hvervgiverens ansvar.

 

Honorar efter forudgående aftale.

Honorar tillægges moms.

Hvis ikke andet aftales, er jeg berettiget i fuldstændig anonymiseret form senere at lade arbejdet indgå i videnskabeligt arbejde.

Luk menu