Aktuel undervisning

Jeg underviser på Juridisk Institut (AAU) i: 

Juridisk metode, 1. semester (stud.merc.jur. og stud.jur., AAU)

Retsvidenskabsteori, 3. semester (stud.merc.jur. og stud.jur., AAU)

Fast ejendom, 7. semester (stud.jur., AAU)

Aktuelt fagansvar

Juridisk metode, 1. semester (AAU)

Retsvidenskabsteori, 3. semester (AAU)

Forsikringsret, 6., 8. og 9. semester (AAU)

Bachelorprojekt, 6. semester (AAU)

Fast ejendom, 7. semester (AAU)

Kandidatspecialer, 10. semester (AAU)

Modtog 2013 hædersbevisningen “Årgangens underviser 2008-13” (AAU)

 

 

Tidligere universitetsundervisning

Forsikringsret(stud.merc.jur. og stud.jur.)

Retskilderne (stud.merc.aud., AAU)

Retskilder og juridisk metode (stud.geom.,AAU)

Aftaleret (stud.merc.jur. og stud.jur.)

Fast ejendom – overdragelse (stud.jur., Aarhus Universitet)

Fast ejendom – overdragelse og regulering (stud.merc.jur. og stud.jur., AAU)

Fast ejendom – overdragelse, udstykning, relaksation mv. (stud geom., AAU)

Retsfilosofi (stud.merc.jur. og stud.jur., AAU)

Romerret (stud.merc.jur. og stud.jur., AAU)

Juridisk metode (stud.merc.jur. og stud.jur., AAU)

Obligationsret (stud.jur., Aarhus Universitet)

 

 

Tidligere fagansvar (AAU)

Romerret, retsfilosofi og metode (5. semester, stud.merc.jur. og stud.jur., AAU)

Byggeret, (6. og 8. semester, stud.merc.jur. og stud.jur., AAU)

Fagkoordinator på 2. semester

 

 

Anden tidligere undervisning 

Erhvervsret (Herning Handelsgymnasium – nu: HHX, Herningsholm Gymnasium)

 

 

Luk menu